Процедура № 5168 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 18.03.2021 223,486.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по Обект №2124 от КФЛ 2021

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
обект №2124 дб,цр,мжд,бк,трп 722 куб.м. 78 куб.м. 141 куб.м. 1037 куб.м. 758 куб.м. 101 куб.м. 2837 куб.м.