Процедури

Процедура № 5152 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 02.03.2021
Втора дата
Начална цена 43,524.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ДОГОВАРЯНЕ
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2120, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № 2120
Дървесен вид дб,цр,бк,гбр,мжд
Едра 178 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна 78 куб.м.
Технологична 772 куб.м.
За огрев 751 куб.м.
ОЗМ 62 куб.м.
Всичко 1884 куб.м.