Процедура № 5152 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 02.03.2021 43,524.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ДОГОВАРЯНЕ „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2120, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2120 дб,цр,бк,гбр,мжд 178 куб.м. 43 куб.м. 78 куб.м. 772 куб.м. 751 куб.м. 62 куб.м. 1884 куб.м.