Процедура № 5045 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 09.02.2021 967,798.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача търг с тайно наддаване за „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2114-1,2115-1,2116-1,2117-1,2118-1,2119-1,2120-1 и 2121-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обекти №2114-1,2115-1,2116-1,2117-1,2118-1,2119-1,2120-1 и 2121-1 дб,цр,бк,мжд,кгбр,трп,чб,бб,вб 716 куб.м. 404 куб.м. 772 куб.м. 5754 куб.м. 4930 куб.м. 470 куб.м. 13046 куб.м.