Процедура № 5040 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 09.02.2021 289,791.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача търг с тайно наддаване „Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по обекти №2122 и №2123 от КФЛ 2021

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
обекти №2122 и №2123 чб,дб,цр,бк,гбр,мжд 502 куб.м. 195 куб.м. 216 куб.м. 2104 куб.м. 1923 куб.м. 159 куб.м. 5099 куб.м.