Процедури

Процедура № 5040 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 09.02.2021
Втора дата
Начална цена 289,791.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по обекти №2122 и №2123 от КФЛ 2021

Данни за дървесината

Обект/и № обекти №2122 и №2123
Дървесен вид чб,дб,цр,бк,гбр,мжд
Едра 502 куб.м.
Средна 195 куб.м.
Дребна 216 куб.м.
Технологична 2104 куб.м.
За огрев 1923 куб.м.
ОЗМ 159 куб.м.
Всичко 5099 куб.м.