Процедура № 5039 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Граматиково 09.02.2021 319,541.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти, както следва : №№ 2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120 и 2121 - в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково „

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№№ 2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120 и 2121 чб,здгл,бб,вб,бл,здб,цр,трп,здб,гбр,мжд,бк,кгбр 1372 куб.м. 404 куб.м. 772 куб.м. 5836 куб.м. 4900 куб.м. 519 куб.м. 13803 куб.м.