Процедури

Процедура № 5039 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 09.02.2021
Втора дата
Начална цена 319,541.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти, както следва : №№ 2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120 и 2121 - в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Граматиково „

Данни за дървесината

Обект/и № №№ 2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120 и 2121
Дървесен вид чб,здгл,бб,вб,бл,здб,цр,трп,здб,гбр,мжд,бк,кгбр
Едра 1372 куб.м.
Средна 404 куб.м.
Дребна 772 куб.м.
Технологична 5836 куб.м.
За огрев 4900 куб.м.
ОЗМ 519 куб.м.
Всичко 13803 куб.м.