Процедури

Процедура № 5038 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 09.02.2021
Втора дата
Начална цена 17,985.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет :„Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2105-1, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП «ДЛС Граматиково»

Данни за дървесината

Обект/и № 2105-1
Дървесен вид дб
Едра 54.94 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 31.34 куб.м.
Всичко 86.28 куб.м.