Процедури

Процедура № 5002 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 26.01.2021
Втора дата
Начална цена 59,088.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА в обекти № 2111,2112,2113 на територията на ТП” ДЛС Граматиково ”

Данни за дървесината

Обект/и № 2111,2112,2113
Дървесен вид здб,здгл,чб,бк,гбр,бл,цр
Едра 219 куб.м.
Средна 74 куб.м.
Дребна 166 куб.м.
Технологична 1297 куб.м.
За огрев 760 куб.м.
ОЗМ 5 куб.м.
Всичко 2521 куб.м.