Процедури

Процедура № 4933 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 08.12.2020
Втора дата
Начална цена 139,941.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ДОГОВАРЯНЕ
Предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по обекти №2104,2108

Данни за дървесината

Обект/и № обекти №2104,2108
Дървесен вид дб,цр,бк,гбр,мжд,трп
Едра 102 куб.м.
Средна 150 куб.м.
Дребна 144 куб.м.
Технологична 1294 куб.м.
За огрев 912 куб.м.
ОЗМ 69 куб.м.
Всичко 2671 куб.м.