Процедури

Процедура № 4854 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 04.12.2020
Втора дата
Начална цена 354,915.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на прогнозни количества добита дървесина по сортиментна ведомост, обособена в Обекти №№ 2103-1, 2105-1, 2107-1, 2109-1

Данни за дървесината

Обект/и № Обекти №№ 2103-1, 2105-1, 2107-1, 2109-1
Дървесен вид дб,цр,бк,гбр,мжд,здгл
Едра 76 куб.м.
Средна 147 куб.м.
Дребна 231 куб.м.
Технологична 2564 куб.м.
За огрев 1790 куб.м.
ОЗМ 102 куб.м.
Всичко 4910 куб.м.