Процедури

Процедура № 4831 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 30.11.2020
Втора дата
Начална цена 376,704.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен ОБЕКТ№2101,2104,2108

Данни за дървесината

Обект/и № №2101,2104,2108
Дървесен вид дб,цр,гбр,мжд,бк,трп
Едра 1306 куб.м.
Средна 233 куб.м.
Дребна 369 куб.м.
Технологична 2058 куб.м.
За огрев 1063 куб.м.
ОЗМ 119 куб.м.
Всичко 5148 куб.м.