Процедури

Процедура № 4823 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 30.11.2020
Втора дата
Начална цена 114,197.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА в ОБЕКТИ №2103,2105,2106,2107,2109

Данни за дървесината

Обект/и № ОБЕКТИ №2103,2105,2106,2107,2109
Дървесен вид бл,здб,цр,бк,трп,гбр,мжд,ак
Едра 795 куб.м.
Средна 147 куб.м.
Дребна 299 куб.м.
Технологична 2087 куб.м.
За огрев 2288 куб.м.
ОЗМ 666 куб.м.
Всичко 6282 куб.м.