Процедури

Процедура № 4667 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 25.09.2020
Втора дата
Начална цена 16,415.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ДОГОВАРЯНЕ
Предмет ДОГОВАРЯНЕ за ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НАХОДЯЩА СЕ НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД в района на на ТП „ ДЛС Граматиково ОБЕКТ№3 /2008-16, 2003-1/

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №3 /2008-16, 2003-1/
Дървесен вид дб
Едра 47.08 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 32.78 куб.м.
Всичко 79.86 куб.м.