Процедури

Процедура № 4664 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 05.10.2020
Втора дата
Начална цена 47,108.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДЛС Граматиково” по обект №2026 от КФЛ 2020

Данни за дървесината

Обект/и № 2026
Дървесен вид чб,дб,бк
Едра 356 куб.м.
Средна 110 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 51 куб.м.
За огрев 367 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 889 куб.м.