Процедури

Процедура № 4554 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 06.08.2020
Втора дата
Начална цена 57,900.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2025, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № №2025
Дървесен вид чб,трп,здб,бк,гбр,мжд,бл,цр
Едра 59 куб.м.
Средна 117 куб.м.
Дребна 263 куб.м.
Технологична 1111 куб.м.
За огрев 810 куб.м.
ОЗМ 133 куб.м.
Всичко 2493 куб.м.