Процедури

Процедура № 4542 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 12.08.2020
Втора дата
Начална цена 25,533.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2005-16”

Данни за дървесината

Обект/и № обект № 2005-16
Дървесен вид дб
Едра 73.14 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 44.50 куб.м.
Всичко 117.64 куб.м.