Процедури

Процедура № 4495 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 21.07.2020
Втора дата
Начална цена 28,303.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2008, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО обект №2008

Данни за дървесината

Обект/и № обект №2008
Дървесен вид чб,здгл,бб,дб,цр,бк
Едра 218 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 34 куб.м.
Технологична 492 куб.м.
За огрев 329 куб.м.
ОЗМ 71 куб.м.
Всичко 1177 куб.м.