Процедури

Процедура № 4478 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 10.07.2020
Втора дата
Начална цена 28,957.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2024, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2024
Дървесен вид бл,здб,цр,бк
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 68 куб.м.
Технологична 714 куб.м.
За огрев 477 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1259 куб.м.