Процедури

Процедура № 4375 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 15.06.2020
Втора дата
Начална цена 50,947.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2003, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № 2003
Дървесен вид бл,здб,цр,бк,кгбр
Едра 368 куб.м.
Средна 78 куб.м.
Дребна 212 куб.м.
Технологична 587 куб.м.
За огрев 739 куб.м.
ОЗМ 139 куб.м.
Всичко 2123 куб.м.