Процедури

Процедура № 4374 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 18.06.2020
Втора дата
Начална цена 27,753.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обекти № 2005-4 /под.121л/,№2005-5 /под.121е/, №2021-2 /под.195н/, №2121-2”, находяща се на временни складове в района на дейност на ТП «ДЛС Граматиково»

Данни за дървесината

Обект/и № Обекти № 2005-4 /под.121л/,№2005-5 /под.121е/, №2021-2 /под.195н/, №2121-2”
Дървесен вид дб,цр
Едра 86.96 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 45.69 куб.м.
Всичко 132.65 куб.м.