Процедури

Процедура № 4354 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 10.06.2020
Втора дата
Начална цена 3,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ с обява
Предмет „ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.