Процедури

Процедура № 4315 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 18.05.2020
Втора дата
Начална цена 71,700.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажба на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиков в обект №2 /2005-3, 2006-5, 2007-3, 2021-1/,

Данни за дървесината

Обект/и № обект №2 /2005-3, 2006-5, 2007-3, 2021-1/
Дървесен вид дб,цр
Едра 248.70 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 77.50 куб.м.
Всичко 326.20 куб.м.