Процедури

Процедура № 4283 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 18.05.2020
Втора дата
Начална цена 20,658.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2023, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № №2023
Дървесен вид бл,здб,цр
Едра 91 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 113 куб.м.
Технологична 339 куб.м.
За огрев 267 куб.м.
ОЗМ 62 куб.м.
Всичко 873 куб.м.