Процедури

Процедура № 4234 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 11.05.2020
Втора дата
Начална цена 50,700.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2022, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № 2022
Дървесен вид чб,здгл,бб,бл,здб,цр,бк,трп,гбр,мжд,ак,дб
Едра 134 куб.м.
Средна 137 куб.м.
Дребна 170 куб.м.
Технологична 912 куб.м.
За огрев 657 куб.м.
ОЗМ 152 куб.м.
Всичко 2162 куб.м.