Процедури

Процедура № 4199 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 24.04.2020
Втора дата
Начална цена 13,038.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажбата на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково, обект 2005-1

Данни за дървесината

Обект/и № 2005-1
Дървесен вид дб
Едра 50.11 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 11.09 куб.м.
Всичко 61.20 куб.м.