Процедури

Процедура № 4175 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 27.04.2020
Втора дата
Начална цена 32,004.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2021, находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № 2021
Дървесен вид чб,бб,дб,цр,бк
Едра 190 куб.м.
Средна 17 куб.м.
Дребна 111 куб.м.
Технологична 544 куб.м.
За огрев 411 куб.м.
ОЗМ 71 куб.м.
Всичко 1026 куб.м.