Процедури

Процедура № 4021 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 18.03.2020
Втора дата
Начална цена 71,859.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № №2005 и №2008
Дървесен вид блг, зд, цр, бк, гбр,трп
Едра 659 куб.м.
Средна 42 куб.м.
Дребна 97 куб.м.
Технологична 1134 куб.м.
За огрев 841 куб.м.
ОЗМ 197 куб.м.
Всичко 2970 куб.м.