Процедури

Процедура № 3994 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 28.02.2020
Втора дата
Начална цена 32,673.25 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажбата на добита дървесина намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково

Данни за дървесината

Обект/и № №2007-2, №2007-3
Дървесен вид ДБ,ЦР
Едра 146.25 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 25.24 куб.м.
Всичко 171.49 куб.м.