Процедури

Процедура № 3913 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 07.02.2020
Втора дата
Начална цена 10,270.70 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Договаряне за продажба на добита дървесина обект №2007-1

Данни за дървесината

Обект/и № 2007-1
Дървесен вид дб
Едра 34.60 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 24.17 куб.м.
Всичко 58.77 куб.м.