Процедури

Процедура № 3855 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 06.02.2020
Втора дата
Начална цена 34,094.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет Добив на дървесина в обект с №2016

Данни за дървесината

Обект/и № 2016
Дървесен вид чб, здгл, бб
Едра 894 куб.м.
Средна 155 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 239 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1288 куб.м.