Процедури

Процедура № 3825 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 21.01.2020
Втора дата
Начална цена 96,042.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обекти №2001, 2007 и 2006 , находяща се в териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

Данни за дървесината

Обект/и № 2001,2006,2007
Дървесен вид ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ,ЗДГЛ,,ТРП,,ЦР,ЧБ,МЖД
Едра 593 куб.м.
Средна 94 куб.м.
Дребна 262 куб.м.
Технологична 1652 куб.м.
За огрев 1223 куб.м.
ОЗМ 205 куб.м.
Всичко 4029 куб.м.