Процедури

Процедура № 3821 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 21.01.2020
Втора дата
Начална цена 3,220.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на дървесина чрез пряко договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата пряко договаряне
Предмет Процедура с договаряне за „Сеч, извоз, рампиране на дървесина до временен склад” за обект №2015

Данни за дървесината

Обект/и № 2015
Дървесен вид цр,бк,гбр,мжд,трп,здб,бл
Едра 0 куб.м.
Средна 24 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 67 куб.м.
За огрев 46 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 140 куб.м.