Процедури

Процедура № 3750 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 30.12.2019
Втора дата
Начална цена 208,846.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОБЕКТИ №2001, 2006,2007, 2008,2009,2011,2012

Данни за дървесината

Обект/и № 2001, 2006,2007, 2008,2009,2011,2012
Дървесен вид ББ,БК,БЛ,ГБР,ДБ,ЗДБ, ЗДГЛ,ИЗБК,ТРП,ЦР,ЧБ,МЖД
Едра 1150 куб.м.
Средна 201 куб.м.
Дребна 570 куб.м.
Технологична 3448 куб.м.
За огрев 2958 куб.м.
ОЗМ 463 куб.м.
Всичко 8790 куб.м.