Процедури

Процедура № 2296 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 08.08.2018
Втора дата
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява по реда на ЗОП
Предмет „Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.