Процедури

Процедура № 2200 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 22.06.2018
Втора дата
Начална цена 20,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява по реда на ЗОП
Предмет „Изработка, доставка и монтаж на 4 броя основи за високо закрито чакало и 4 броя горна част/къщички на ВЗЧ”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.