Процедури

Процедура № 1868 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 22.03.2018
Втора дата
Начална цена 64,600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет доставка на 170 тона царевица на зърно за нуждите на ТП"Държавно ловно стопанство Граматиково за 12-месечен период

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.