Процедури

Процедура № 175 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 16.08.2016
Втора дата 19.08.2016
Начална цена 14,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата ЗОП
Предмет Изработка, доставка и монтаж на 4/четири/броя високо закрито чакало-закрита част

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.