Специализирано обучение по Заарландски метод

Специализирано обучение по иновативната лесовъдска практика се проведе през изминалата седмица на територията на ДГС Кости и ДЛС Граматиково. Участваха служители от ЮИДП Сливен и СИДП Шумен, а ръководител на обучението бе управителя на фирмата изпълнител – „Би енд Би Партнърс“ ООД инж. Мартин Борисов. Дългосрочната цел на новата лесовъдска практика Заарландски метод е да бъде отгледан висококачествен дървен материал в съответствие с високите екологични стандарти. При него се осъществява баланс между производителните и защитните функции на горите и се прилага индивидуалнен подход за отглеждане на всяко дърво. Отглежда се т.нар. „дървета на бъдещето“. При обикновеното отглеждане се маркират дъветата, които ще се секат, докато тук е обратното – маркират се тези, които ще се отглеждат. За да се развие добре короната се отстраняват близките дървета. На всеки 4-5 години се премахват със безшумни уреди, за да не смущават гнездещите птици и дивеча. По този начин се намалява безпокойството сред горските животински видове. Заарландки метод се прилага в рамките на проект, финансиран от ЕС, LIFE 18/NAT/BG/001051 “Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“. Добивът на дървесина по този метод е съгласно изпълнение на договор между ЮИДП и фирма „Би енд Би партнерс“ ООД и обхваща 1275 дка гори на територията на ДГС „Звездец“, ДГС „Кости“, ДГС „Малко Търново“, ДЛС „Граматиково“.