Обявление за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 ЗГ

Обявление за търговци по чл.115 от ЗГ за добив на дървесина и продажба на дървесина от склад