slide

Гoрска сертификация | ДЛС Граматиково

МОНИТОРИНГ СОЦИAЛНА СРЕДА
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
ДОКЛАД ПЪТИЩА
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
ДОКЛАД ЗБУТ
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
МОНИТОРИНГ ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
МОНИТОРИНГ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
Резюме 8,3,1
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДЛС Граматиково
Резюме индикатор 8.3.1
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи растителни видове
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи ендемични видове
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Доклад безопасност и здраве
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Доклад ремонт пътища
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Мониторинг социална среда
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Предвидени мероприятия за 2021 г.
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Резюме индикатор 8.4.1
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Резюме индикатор 8.5.1
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти от изпълнението на ГСП 2021 г.
Файл
Добавен
25.02.2021 / ДЛС Граматиково
Доклад за извършен мониторинг на застрашени и изчезващи ендемични растителни видове
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
мониторинг на застрашени и изчезващи ендимични и животински видове
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
Доклад ремонт на пътища
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково
Доклад за безопасност и здраве 2019
Файл
Добавен
11.03.2020 / ДЛС Граматиково