Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ01733 е прекратена!
EТ01733 ДГС Айтос 13.10.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2123-03 Таен 10829.00 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение 2123-03 -дърв.от склад.rar
Резултати: Zapoved-prekratiavane.docx
EТ01731 ДГС Котел 12.10.2021 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 60 Явен 7343.00 лв.
Документи: 71- EТ01731-12.10.2021.rar ТП об.60 2- график об. 61- приложение № 1.pdf 2 график- прил. № 1 об. 60.pdf ТП об. 60.rar Протокол ET01731.pdf
Резултати: заповед за класиране об. 60.pdf
Последно потвърдена цена 7416.43 лв 12.10.2021 11:03:42
EТ01732 ДГС Стара река 12.10.2021 10:30 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2118-Е Явен 173827.00 лв.
Документи: Документация 2118-Е.rar 2118-E протокол-пп.docx
Резултати: Заповед класиране – пп.doc Уведомление - пп.docx
EТ01730 ДГС Котел 12.10.2021 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 59 Явен 33928.00 лв.
Документи: 70- EТ01730-12.10.2021.rar ТП.rar Протокол ET01730.pdf
Резултати: заповед за класиране об. 59.pdf
Процедура № EТ01729 е прекратена!
EТ01729 ДГС Котел 12.10.2021 09:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 58 Явен 16279.00 лв.
Документи: ТП об. 58 69- EТ01729-12.10.2021.rar Протокол ET01729.pdf
Резултати: заповед за прекр. об. 58.pdf
EТ01728 ДГС Мъглиж 07.10.2021 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213137 Таен 1455.00 лв.
Документи: Документация обявяване 213137.rar Протокол ET01728 Обект 213137.pdf
Резултати: Заповед класиране 213137.pdf Заповед за комисия за преглед на документи 213137.pdf Протокол 2 за преглед на документи 213137.pdf
EТ01727 ДЛС Мазалат 07.10.2021 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2153 Таен 72786.00 лв.
Документи: 2153 обявяване.rar Протокол ET01727.pdf Договор-.docx
Резултати: Заповед купувач -.docx
EТ01724 ДГС Мъглиж 06.10.2021 14:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 213146 Таен 8732.00 лв.
Документи: Документация обявяване 213146.7z
Резултати: Заповед класиране 213146.pdf Протокол ET01724.pdf Заповед документи и Протокол 213146.pdf
EТ01719 ДГС Айтос 06.10.2021 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2112-02 Таен 3474.52 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение 2112-02 -дърв.от склад.rar
Резултати: zapoved klasirane-zali4en.docx Протокол ET01719.pdf
Процедура № EТ01726 е прекратена!
EТ01726 ДГС Средец 06.10.2021 10:30 ТП ДГС Средец / Обект №: 2117 Таен 24446.00 лв.
Документи: EТ- стояща на корен-2117.rar заповед за прекратяване.pdf
Процедура № EТ01725 е прекратена!
EТ01725 ДГС Средец 06.10.2021 09:00 ТП ДГС Средец / Обект №: 2116 Таен 24657.00 лв.
Документи: EТ- стояща на корен-2116.rar заповед за прекратяване.pdf
EТ01722 ДЛС Мазалат 05.10.2021 13:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2150 Таен 31713.00 лв.
Документи: 2150 обявяване.rar Протокол ET01722.pdf Заповед купувач -.docx
EТ01721 ДЛС Мазалат 05.10.2021 13:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2148 Таен 81072.00 лв.
Документи: 2148 обявяване.rar Протокол ET01721.pdf Заповед купувач -.docx
EТ01723 ДГС Стара Загора 05.10.2021 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215131 Таен 4477.00 лв.
Документи: 1. Док ЕТТЕЦП 215131.rar Протокол 1-215131.pdf
Резултати: Заповед купувач 215131.pdf
Процедура № EТ01720 е прекратена!
EТ01720 ДГС Стара Загора 05.10.2021 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 215109 Таен 21662.00 лв.
Документи: Док_ЕТТЕЦП_215109.rar Протокол 1-215109.pdf
Резултати: Заповед прекратяване 215109.pdf
EТ01718 ДГС Карнобат 01.10.2021 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12120 Таен 54016.00 лв.
Документи: Документация за обект № 12120 за местни преработватели.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед за класиране.pdf Протокол по чл.35, ал.8 от Наредбата.pdf Договор.pdf
EТ01717 ДЛС Несебър 30.09.2021 13:00 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2111--2 Таен 24288.00 лв.
Документи: opis2111-2 elektronen.xls Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Ценово Предложение.docx Заповед търг 2111-2.docx Условия2111-2.docx
Резултати: заповед спечелил ет (2).doc
EТ01715 ДГС Карнобат 30.09.2021 11:30 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12118 Таен 34785.00 лв.
Документи: Документация за обект № 12118 за местни преработватели.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед за класиране.pdf Протокол по чл.35, ал.8 от Наредбата.pdf Договор.pdf
EТ01716 ДЛС Несебър 30.09.2021 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2104-2 Таен 5683.62 лв.
Документи: opis2104-2 elektronen.xls Декларация по чл. 18, т. 3 ФЛ.docx Декларация по чл. 18,ал.3 За ЮЛ.docx Заявление.docx Проекто-договор.docx Ценово Предложение.docx Заповед търг 2104-2.docx Условия 2104-2.docx
Резултати: заповед спечелил ет.doc
EТ01713 ДГС Карнобат 30.09.2021 10:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12119 Таен 57361.00 лв.
Документи: Документация за обект № 12119 за местни преработватели.rar
Резултати: Протокол.pdf Заповед за класиране.pdf Протокол по чл.35, ал. 8 от Наредбата.pdf Договор.pdf